Undervisningsforløbet:

Lektier før første gang:
læs og se Instruktion i instruktion.
Optagelse af screencast er tænkt som en hjælp, hvis I ikke har prøvet at lave videoer før.
Stil evt. spørgsmål i kommentarfeltet.

28. maj 2015:
Vi gennemgår spørgsmål ift Instruktion i instruktion.
Vi laver et kort på tavlen over hvilke funktioner i Geogebra, FESSOR, Excel og Word, som I kender.
Vi udvælger de allerletteste funktioner hver især. Det er ok at vælge noget, som andre har valgt, fordi denne første gang er en slags “prøvegang”.
Vi aftaler hvilke videoer I vil lave og hvor mange I skal se hhv give feedback på anden gang. Feedback betyder her konkret beskrivelse af hvad du ser. Hvad er godt, hvad kan gøres bedre?

Lektier før anden gang:
Lav videoer, læg et link i kommentarene herunder, se nogle af de andres videoer og tænk over feedback til de videoer I hver især har forpligtet jer til at give feedback på.

4. juni 2015:
Entesar og Mette har udvalgt 1-2 videoer med super god og klar udtale som vises og 1-2 videoer med super god og klar struktur i stoffets opbygning.
Spørgsmål og feedback fra eleverne.
Feedback til Entesar og Mette fra erfarne elever: er der noget ud over lyd og struktur, som vi har glemt at gøre opmærksom på, noget, som også er væsentligt når man laver instruktionsvideoer? Altså, mangler der instruktioner i Instruktion i instruktion?
Vi fordeler de næst-letteste videoopgaver og I går i gang med at lave dem, sammen eller hver for sig.
Måske får Entesar og Mette brug for hjælp fra elever til at lave intro og outro samt videoer om at lave screenshots.

Lektier før tredje gang:
Lav videoer og vis dem til hinanden. Giv feedback.

Tredje gang:
Giv feedback til hinanden og til os.

En tanke om “Undervisningsforløbet:

Der er lukket for kommentarer.